Podpis elektroniczny
Podpis kwalifikowany
z instalacją w Bydgoszczy

Czym jest podpis elektroniczny!

podpis

Ustawa o podpisie elektronicznym obowiązuje w Polsce od 2001 roku. Mówiąc najprościej, podpis elektroniczny jest narzędziem, które umożliwia identyfikację tożsamości podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną. Jest to na tyle bezpieczna metoda, że stosują ją zarówno urzędy skarbowe, jak i ZUS.

Uwarunkowania prawne.

Dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi z którymi zostały połączone tworzą całość pozwalającą na jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła.
Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis, który:

 • przyporządkowany jest wyłącznie do jednej osoby
 • sporządzony jest na podstawie bezpiecznych urządzeń, które podlegają wyłącznie osobie, która podpis składa
 • powiązany jest z danymi, których jakakolwiek zmiana jest rozpoznawana

Czy podpis elektroniczny jest konieczny?

Składanie elektronicznych formularzy do urzędów zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców. Daje to możliwość zaoszczędzenia czasu. W przypadku składania rocznych zeznań podatkowych drogą elektroniczną nie jest konieczne posiadanie podpisu elektronicznego. Zabezpieczeniem w takiej sytuacji jest podanie przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej za rok poprzedni.

Elektroniczna wysyłka formularzy bez podpisu elektronicznego możliwa jest również przy składaniu deklaracji do ZUS-u. W takim wypadku konieczne jest jednak założenie zaufanego profilu na platformie ePUAP oraz jednorazowa wizyta w placówce w celu potwierdzenia tożsamości osoby, której profil zaufany przyznano.

Dlaczego podpis cyfrowy jest tak bezpieczny?

 • Zaufany identyfikator cyfrowy - Zgodne z przepisami, oparte na certyfikatach identyfikatory cyfrowe pochodzą od akredytowanych dostawców. Aby uzyskać taki identyfikator, należy udowodnić swoją tożsamość.
 • Wszystko szyfrowane - Podpis cyfrowy oraz podpisywany dokument są szyfrowane wspólnie i łączone przy użyciu pieczęci, która zapewnia widoczność potencjalnych modyfikacji.
 • Unikatowe dane - Do podpisania dokumentu każdorazowo używasz własnego, unikatowego certyfikatu cyfrowego i numeru PIN, które pozwalają potwierdzić poświadczenia i tożsamość.
 • Potwierdzanie - Podpisany dokument i podpis cyfrowy można potwierdzić ponownie długo po podpisaniu, korzystając z usług urzędu certyfikacji lub dostawcy usług zaufania do 10 lat od podpisania dokumentu.
podpis elektroniczny

Pamiętaj: już niebawem wygaśnie Twój podpis elektroniczny. Jeszcz go nie masz sprawdz Nasze produkty i odwiedź Nasz punkt gdzie będziesz mógł utworzyć lub zaktualizować podpis elektroniczny z instalacją w Bydgoszczy i okolicach.

Zastosowanie podpisu elektronicznego:

urzędyB2A – relacje z administracją i urzędami

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – e-korespondencja z ZUS jest możliwa wyłącznie z użyciem podpisu elektronicznego, który jest potrzebny do przekazania dokumentów w formie elektronicznej w ramach aplikacji Płatnik.
 • Urząd Celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego za pomocą aplikacji e-Zefir, np. deklaracji dla podatku akcyzowego wymaga posiadania podpisu elektronicznego.
 • Urząd Skarbowy – podpis elektroniczny można wykorzystać do przesyłania deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa drogą elektroniczną poprzez aplikację e-Deklaracje lub udostępniania dokumentów/danych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 • Krajowy Rejestr Sądowy – przesyłanie wniosków rejestrowych i aktualizacja informacji możliwa jest drogą elektroniczną wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego, który jest wymagany do rejestracji w platformie e-KRS.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – elektroniczna komunikacja z GIODO poprzez podpisywanie formularzy zgłoszenia zbioru danych osobowych generowanych w ramach platformy e-GIODO.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach ubiegania się o dotacje unijne PARP umożliwia złożenie odpowiednich wniosków drogą elektroniczną jedynie w przypadku opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej – przesyłanie raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro za pomocą specjalnej platformy internetowej wymaga użycia podpisu elektronicznego.
 • e-PUAP – szybsze uzyskanie dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia danych użytkownika.
 • Sądy powszechne - składanie pism procesowych w ramach procedury elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sąd).

biznesB2B – relacje biznesowe

 • Zdalne zawieranie umów cywilno-prawnych. Podpis elektroniczny jest równoważny odręcznej sygnaturze dlatego umożliwia podpisywanie wszelkiego rodzaju umów między przedsiębiorstwami.
 • Udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych organizowanych za pośrednictwem odpowiednich platform internetowych. W przypadku zamówień publicznych istnieje obowiązek złożenia zgłoszenia opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

biznesB2C – kontakty biznesu z klientami

 • E-faktury – wygodne przesyłanie faktur elektronicznych drogą online. Obowiązujące prawo wymaga odpowiedniego zapewnienia wiarygodności e-faktur, które można zapewnić poprzez potwierdzenie dokumentu podpisem elektronicznym.
 • Wiarygodna korespondencja elektroniczna z klientami dzięki podpisywaniu dokumentów i korespondencji elektronicznej.

biznesE-zdrowie – praca lekarzy i służby zdrowia

 • Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia – zgodnie z wymogami ustawy od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja musi być prowadzona w formie elektronicznej, a jedną z metod jej weryfikacji jest użycie podpisu elektronicznego.
 • Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.
 • Przesyłanie wniosków dotyczących praktyki lekarskiej drogą elektroniczną dzięki użyciu podpisu elektronicznego.

biznesSądownictwo i więziennictwo

 • Wzajemna komunikacja sądów i służb penitencjarnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
 • Sporządzanie elektronicznych protokołów z posiedzeń sądów uwierzytelnianych podpisem elektronicznym.
 • Przesyłanie pism procesowych w postępowaniu upominawczym w ramach e-Sądu możliwe jest drogą elektroniczną dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.

biznesOśrodki Szkolenia Kierowców

 • Realizacja elektronicznej korespondencji w ramach obowiązku przesyłania do Starostwa Profilu kandydata na kierowcę (PKK). Informacje najprościej i najszybciej można przesłać przy użyciu podpisu elektronicznego.