Podpis elektroniczny dla aptek

Kwalifikowany podpis elektroniczny dla aptek

W wyniku rozporządzenia, od 1 kwietnia bieżącego roku, apteki uzyskały możliwość podpisywania dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to wymóg, który muszą przestrzegać apteki chcąc zawierać umowy drogą elektroniczną.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to gwarancja, że podpisany za jego pomocą dokument jest wiarygodny i ma taką samą wartość jak jego tradycyjny odpowiednik. Wszystko to dzięki specjalnym, kwalifikowanym certyfikatom, które zawierają informacje o właścicielu danego podpisu i umożliwiającym jego weryfikacje.

Apteki, które nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego mogą zawierać umowy tradycyjnie. Zmiany, które wprowadzone zostały na początku kwietnia to wynik sukcesywnie przeprowadzanego procesu cyfryzacji, który ma ułatwić i uporządkować przeprowadzanie postępowań wszelkiego rodzaju oraz otwiera nowe możliwości dla gospodarki.