Podpis elektroniczny dla komorników

Minister Sprawiedliwości, korzystając z opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz szczegółowe czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, kierując się potrzebą przyspieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w tym trybie, oraz sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej, dostępność akt egzekucyjnych dla stron postępowania egzekucyjnego, sprawność postępowania egzekucyjnego oraz zapewnienie możliwości jednoznacznej identyfikacji dłużnika.

Art. 8161. Opatrywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym danych wytworzonych w wyniku czynności komornika

„Dane w postaci elektronicznej wytworzone w wyniku czynności komornika wymienionych w art. 797 wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji § 4 i art. 816 ukończenie postępowania egzekucyjnego § 2 opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Jakie dokumenty podpisuje komornik kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Wszelkie inne pisma, nieujęte w powyższym wyliczeniu (np. zajęcia w Urzędach Skarbowych czy zapytania w trybie art. 761 kodeksu postępowania cywilnego) również powinny być przesyłane w postaci dokumentu elektronicznego wraz z poświadczeniem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.