E-pieczęć dla uczelni wyższych

Kwalifikowany podpis elektroniczny na legitymacjach uczelni wyższych

Proces cyfryzacji wdrażany jest powoli już od kilku lat. Wkracza on także do uczelnianego życia. Od początku semestru akademickiego bieżącego roku, czyli od października, uczelnie wyższe wydawać zaczęły pierwsze legitymacje w wersji elektronicznej. Otrzymują je zarówno studenci i doktoranci, jak i nauczyciele akademiccy (ELSNA – Elektroniczna Legitymacja Nauczycieli Akademickich). Nowe, elektroniczne wersje, muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

By wydana legitymacja nie utraciła swojej ważności, należy pamiętać o wymaganym ku temu sformułowaniu: „upoważniony/a do wystawiania legitymacji”, które umieścić można we wniosku o certyfikat profesjonalny w polu „właściciel certyfikatu”.

Wydawane od października legitymacje, według Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, opatrzone zostać może także za pomocą elektronicznej pieczęci uczelni.

Pieczęć elektroniczna dla uczelni wyższych

Pieczęć w wersji elektronicznej, stosowana być może do opatrywania elektronicznych legitymacji, które wydawane są od października tego roku przez uczelnie wyższe. W wyniku postępującej cyfryzacji, możliwe jest także wystawianie cyfrowych dyplomów, które otrzymują studenci w wyniku zakończonej edukacji.

Każdy dyplom wydany w wersji elektronicznej, musi zostać sygnowany elektroniczną pieczęci danej uczelni. Tak otrzymany przez studenta dokument, może być wykorzystany w ten sam sposób, jak jego papierowy odpowiednik. Służyć może więc zarówno podczas aplikacji o pracę, na studia czy jako weryfikacja zdobytego wykształcenia przez inne instytucje.