Podpis elektroniczny dla
podprogowych zamówień publicznych

Obowiązkowa elektronizacja podprogowych zamówień publicznych

Wraz z pierwszym dniem 2021 roku w życie wchodzi Nowe Prawo zamówień publicznych, które jest wynikiem cyfryzacji polskiej gospodarki. Dotyczy ono obowiązkowej elektronizacji w komunikacji stron zamówień publicznych o wartości powyżej oraz poniżej unijnego progu 30 tysięcy euro wyrażonego w złotówkach.

Oznacza to, że wymiana wszelkich informacji oraz przekazywanie dokumentów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym podczas postępowania dotyczącego zamówień publicznych, musi odbywać się za pomocą elektronicznych środków komunikacji. W przypadku podprogowych zamówień publicznych, zwanych również bagatelnymi, świadczenia oraz inne dokumenty wymieniane pomiędzy stronami, muszą zostać opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sygnowanie dokumentów wysyłanych internetowo za pomocą elektronicznej wersji podpisu, daje gwarancję ich wiarygodności, która wedle ustawy jest niezbędna podczas postępowań przetargowych przeprowadzanych online. Elektroniczny podpis to jedno z najbezpieczniejszych oraz najczęściej wymaganych sposobów na poświadczenie wiarygodności dokumentu.